• ตารางห้องเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2559

TOEFL ITP

KKULI: Latest news

Language Institute, Khon Kaen University

เป็นองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

ประกาศสถาบันภาษา

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นประจำปี 2559
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2559 วันที่ 11 พ.ย. 2559