ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม “Academic Writing” รอบวันเสาร์บ่าย รีบสมัคร!! นะคะใกล้จะเปิดแล้ว - ตัวอย่างข้อสอบ KEPT สำหรับการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
  • ประชาสัมพันธ์ การเปิดคอร์สภาษาอังกฤษ
  • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่มเติมครั้งที่ 1

  ตัวอย่างข้อสอบ KEPT สำหรับการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

  เรียน Independent Learning Level 2

  Independent Learning Level 4

  ตัวอย่างข้อสอบ KEPT สำหรับการสอบ Final ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556

  Pronunciation for Mainstream

  ประกาศรายชื่อผู้คุมสอบญี่ปุนประจำปี 57

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม “Academic Writing” รอบวันเสาร์บ่าย รีบสมัคร!! นะคะใกล้จะเปิดแล้ว

  ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นประจำปี 2557 (เฉพาะบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

  หลักสูตรภาษาอังกฤษ เดือนกันยายน – ธันวาคม 2557

  การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 สำหรับผู้ที่จะสอบที่จังหวัดขอนแก่น (5 ส.ค.57)

  ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนนักวิชาการศึกษา

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  kKKU News