• โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ช่วงภาคฤดูร้อน 2558
  • ข่าวดี เสริมทักษะภาษาอังกฤษ English Clinic ฟรีตลอดเทอม เปิดจองที่นั่งแล้ว
  • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่มเติมครั้งที่ 1


  Learning English – The Flatmates

  ข่าวดี เสริมทักษะภาษาอังกฤษ English Clinic ฟรีตลอดเทอม เปิดจองที่นั่งแล้ว

  ตัวอย่างข้อสอบ KEPT สำหรับการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

  เรียน Independent Learning Level 2

  Independent Learning Level 4


  รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ English DD
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ช่วงภาคฤดูร้อน 2558
  คณาจารย์สถาบันภาษาเข้ารับการฝึกอบรม ณ British Council กรุงเทพมหานคร
  สถาบันภาษาส่งมอบเงินบริจาคที่ได้จากการจำหน่ายเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้ในงาน Cill Open House
  ประมวลภาพกิจกรรม CILL-OPEN HOUSE ส่งเสริมนักศึกษาพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง


  ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  KKU News

  KKU Channel