• โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ช่วงภาคฤดูร้อน 2558
  • โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ช่วง 2 / 2558
  • Test Results Announcement | JLPT Japanese-Language Proficiency Test
  • ข่าวดี เสริมทักษะภาษาอังกฤษ English Clinic ฟรีตลอดเทอม เปิดจองที่นั่งแล้ว
  • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่มเติมครั้งที่ 1


  Learning English – The Flatmates

  ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEIC, TOEFL IBT และ IELTS

  ข่าวดี เสริมทักษะภาษาอังกฤษ English Clinic ฟรีตลอดเทอม เปิดจองที่นั่งแล้ว

  การแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ CILL-OPEN HOUSE

  ตัวอย่างข้อสอบ KEPT สำหรับการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557


  โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ช่วงภาคฤดูร้อน 2558
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป 2/ 2558
  คณาจารย์สถาบันภาษาเข้ารับการฝึกอบรม ณ British Council กรุงเทพมหานคร
  สถาบันภาษาส่งมอบเงินบริจาคที่ได้จากการจำหน่ายเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้ในงาน Cill Open House
  ประมวลภาพกิจกรรม CILL-OPEN HOUSE ส่งเสริมนักศึกษาพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง


  ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

  KKU News

  KKU Channel