สถาบันภาษารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (บัดนี้-18 ตค 56) - TOEFL สถาบันภาษา จัดสอบครั้งต่อไป 14 กันยายน 2556 สอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่ http://www.ets.org/toefl - สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2013 N1-N5 สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 13 กันยายน 2556 ( จ-ศ 9.00-16.00 น. หยุด วันที่ 12 สิงหาคม 2556 ) - ตารางสอบ kept
  • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่มเติมครั้งที่ 1
  • LIKKU English Camp 2013
  • สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2013

  ตัวอย่างข้อสอบ KEPT สำหรับการสอบ Final ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556

  Pronunciation for Mainstream

  Independent Learning Instructions for Level1

  นักศึกษาที่ ลงวิชา 000101 และ 000103 ตรวจสอบกลุ่มเรียนได้ที่นี่

  Independ Learning Project for Level 5

  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกไปทำกิจกรรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์

  หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ พิเศษ 3 หลักสูตร

  ประกาศ รายชื่อกลุ่ม และอาจารย์ผู้สอน โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน (สิงคโปร์)

  รวมหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา มข.

  หลักสูตร Certificate in English for Communications

  ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (21 มี.ค.57)

  ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (21 มี.ค.57)

  ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานสอนไม่เต็มเวลา (21 มี.ค. 57)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  kKKU News