ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม “Academic Writing” รอบวันเสาร์บ่าย รีบสมัคร!! นะคะใกล้จะเปิดแล้ว - ตัวอย่างข้อสอบ KEPT สำหรับการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
  • โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEFL, IELTS และ TOEIC อบรมฟรี
  • ข่าวดี เสริมทักษะภาษาอังกฤษ English Clinic ฟรีตลอดเทอม เปิดจองที่นั่งแล้ว
  • การแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ CILL-OPEN HOUSE
  • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่มเติมครั้งที่ 1

  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEFL, IELTS และ TOEIC อบรมฟรี

  ข่าวดี เสริมทักษะภาษาอังกฤษ English Clinic ฟรีตลอดเทอม เปิดจองที่นั่งแล้ว

  การแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ CILL-OPEN HOUSE

  ตัวอย่างข้อสอบ KEPT สำหรับการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

  เรียน Independent Learning Level 2

  สถาบันภาษาเปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลภายนอก (New)

  สถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ..ฟรี

  ประกาศรายชื่อผู้คุมสอบญี่ปุนประจำปี 57

  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม “Academic Writing” รอบวันเสาร์บ่าย รีบสมัคร!! นะคะใกล้จะเปิดแล้ว

  ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นประจำปี 2557 (เฉพาะบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

  ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน

  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  kKKU News