ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม “Academic Writing” รอบวันเสาร์บ่าย รีบสมัคร!! นะคะใกล้จะเปิดแล้ว - ตัวอย่างข้อสอบ KEPT สำหรับการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
  • Test Results Announcement | JLPT Japanese-Language Proficiency Test
  • สถาบันภาษาเปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลภายนอก
  • ข่าวดี เสริมทักษะภาษาอังกฤษ English Clinic ฟรีตลอดเทอม เปิดจองที่นั่งแล้ว
  • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่มเติมครั้งที่ 1

  ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEIC, TOEFL IBT และ IELTS

  (ปิดรับสมัคร) โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEFL, IELTS และ TOEIC อบรมฟรี

  ข่าวดี เสริมทักษะภาษาอังกฤษ English Clinic ฟรีตลอดเทอม เปิดจองที่นั่งแล้ว

  การแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ CILL-OPEN HOUSE

  ตัวอย่างข้อสอบ KEPT สำหรับการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

  คณาจารย์สถาบันภาษาเข้ารับการฝึกอบรม ณ British Council กรุงเทพมหานคร

  สถาบันภาษาส่งมอบเงินบริจาคที่ได้จากการจำหน่ายเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้ในงาน Cill Open House

  ประมวลภาพกิจกรรม CILL-OPEN HOUSE ส่งเสริมนักศึกษาพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

  สถาบันภาษาเปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลภายนอก (New)

  (ปิดรับสมัคร) สถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ..ฟรี

  ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน

  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  kKKU News