• ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Master Talk

Pin

The Lastest News

 • Recruitment for English Teachers Part-Time Positions

  Download : Recruitment for English Teachers Part-Time Positions 10-59
  Continue Reading →
 • Recruitment for A Contract Position of an English Teacher

  Download : Recruitment for A Contract Position of an English Teacher 9-59
  Continue Reading →
 • สถาบันภาษาเปิดติว KEPT ฟรี

  นักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 000101, 000102, 000103 ที่อยากรับการติวข้อสอบ KEPT ชึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 พ.ค. 2559 ที่ห้อง GL 312 313 และ 315 เวลา 09.00-12.00 และเวลา 13.00-16.00 (เลือกได้เพียงวันใดวันหนึ่งและช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงช่วงเดียว) นักศึกษาที่สนใจสามารถลงชื่อสำรองที่นั่งได้ที่ห้อง CILL สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เป็นต้นไป และนักศึุกษาสามารถดาวโหลดเอกสารการติวได้ด้วยตัวเองที่เว็บไซต์สถาบันภาษา สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด.
  Continue Reading →
 • โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับงานพิธีกร

                โครงการ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับงานพิธีกร Ø รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 เมษายน 2559 Ø อบรมวันที่ 23 – 24 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันภาษา อาคารพจน์ สารสิน Ø คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักศึกษา มข. ทุกระดับ ทุกคณะ ทุกชั้นปี และบุคลากร มข. จำนวน 20 คน อบรมฟรีมีหน่วยกิจกรรม Ø ค่ามัดจำการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 บาท เป็นค่ารับประกันการเข้าร่วมอบรม สถาบันภาษาจะคืนเงินมัดจำเมื่อผู้สมัครมาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 Download:: ใบสมัครและใบเสร็จโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับงานพิธีกร
  Continue Reading →
 • English for Job Application โครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน รุ่นที่ 2

   
   
   
   
   
   
   
  โครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน รุ่นที่ 2
  Ø รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 เมษายน 2559
  Ø อบรมวันที่ 23 – 24 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  ณ สถาบันภาษา อาคารพจน์ สารสิน
  Ø คุณสมบัติผู้สมัคร
  เป็นนักศึกษา มข. ทุกระดับ ทุกคณะ ทุกชั้นปี และบุคลากร มข. จำนวน 20 คน
  Ø ค่ามัดจำการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 บาท
  เป็นค่ารับประกันการเข้าร่วมอบรม สถาบันภาษาจะคืนเงินมัดจำเมื่อผู้สมัครมาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  Download:: ใบสมัครและใบเสร็จโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน รุ่นที่ […]

  Continue Reading →
 • 050108 กลุ่มเกษตร

  Download :: 050108 English for Sciences (Agricultures) Download :: 016-FINDING-MAIN-IDEA-extended-exercise Download :: 017-FINDING-MAIN-IDEA-answer-keys
  Continue Reading →
 • ข้อมูลสำหรับนักศึกษา

  Download: Information-for-every-level-students1 Download: ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
  Continue Reading →

Language Institute, Khon Kaen University

เป็นองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล