คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศสมัครงาน

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Download 
1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน

Download

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

DOWNLOAD ประกาศ

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกนักวิชาการศึกษา.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

DOWNLOAD ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนนักวิชาการศึกษา

DOWNLOAD ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนนักวิชาการศึกษา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Download ประกาศ

1. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.pdf

2. ใบสมัคร

 

 

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดการรับสมัคร

1. ประกาศรับสมัคร

2.ใบสมัคร

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (18 ก.ค. 57)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (18 ก.ค. 57)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (16 ก.ค. 57)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสอบสัมภาษณ์เป็น เวลา 09.00 น.