คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศสมัครงาน

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

DOWNLOAD ประกาศ

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกนักวิชาการศึกษา.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

DOWNLOAD ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนนักวิชาการศึกษา

DOWNLOAD ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนนักวิชาการศึกษา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Download ประกาศ

1. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.pdf

2. ใบสมัคร

 

 

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดการรับสมัคร

1. ประกาศรับสมัคร

2.ใบสมัคร

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (18 ก.ค. 57)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (18 ก.ค. 57)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (16 ก.ค. 57)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสอบสัมภาษณ์เป็น เวลา 09.00 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (9 ก.ค. 57)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (4 กค.57)

เรียน  ผู้เข้าสอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทุกท่าน

สถาบันภาษา ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทางสถาบันฯ จะติดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าสถาบันภาษาเท่านั้น   ทั้งนี้ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ขอให้ท่านมาตรวจดูรายชื่อได้ที่สถาบันภาษา หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 043-204141 และ 043-203469

สถาบันภาษา ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย