• โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง Quartet Online

    สามารถเข้าใช้งานได้แล้ว วันนี้ โดยใช้ account ที่เล่นอินเตอร์เน็ต ทำการลงทะเบียนและใช้งานได้ทันที สำหรับนักศึกษา ที่ลงเรียน ภาษาอังกฤษ 000102 และบุคคลากรทั้วไป ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนนักนักศึกษา ที่ไม่ได้ลงเรียนจะเปิดให้ใช้ในเร็วๆนี้
    ทาง http://english.kku.ac.th

    หากมีปัญหาในการใช้งาน เข้าแจ้งที่ www.li.kku.ac.th/forum

    facebook ที่ LIKE

Comments are closed.